• TEAM WORK
    praca tymczasowa, rekrutacja i selekcja, outsourcing kadr

Współpraca przebiega pomyślnie, skuteczne rekrutacje